piątek, 29 kwietnia 2011

Międzynarodowy Rok Lasów 2011

źródło: http://www.lasy.gov.pl/mrl

Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Jego główne hasło „Lasy dla ludzi” uświadamia nam, jak ogromne znaczenie mają lasy w życiu każdego z nas. Las łagodzi klimat, daje ludziom na całym świecie drewno, leki i środki do życia.
– Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, zależy od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Przez cały 2011 rok będziemy podkreślać tę zależność między lasami i ludźmi – powiedziała Jan McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum ONZ ds. Lasów, podczas otwarcia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.

Istnienie lasów warunkuje codzienną egzystencję co najmniej 1,6 mld mieszkańców naszej planety. Lasy są także domem dla ponad 60 milionów osób, głównie członków społeczności tubylczych i lokalnych. Trzecia część powierzchni zasobów leśnych odgrywa ważną rolę w światowej gospodarce, dostarczając drewna różnym gałęziom przemysłu. Lasy mają także swój udział w hamowaniu efektu cieplarnianego i wiązaniu węgla organicznego.

Polskie Lasy Państwowe, włączając się w światowe obchody Międzynarodowego Roku Lasów, zaplanowały bogaty program imprez. Chcemy przekonać wszystkich Polaków, że:

lasów w Polsce przybywa,
polskie lasy są dostępne dla każdego,
lasy chronią życie,
las daje pracę,
drewno jest surowcem odnawialnym i ekologicznym.
Zapraszamy do włączenia się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów!

Towarzystwo ochrony najstarszych drzew w Polsce

Najstarsze drzewa w Polsce

Redaktor: Administrator
20.03.2011

źródło:http://www.slowianskawiara.info.pl

Starosłowiańska Świątynia Światła Świata oraz Najstarsze Drzewa .blogspot.com-
http://najstarszedrzewa.blogspot.com/ OGŁASZAJĄ 1 i 2 MAJA – nie żadnym tam świętem robotniczym , nie żadnym tam dniem flagi – OGŁASZAJĄ te dni, 1 maja – Świętem DRZEWA i BORU oraz 2 maja – Świętem Najstarszych DRZEW.

ZZW Słowiańska Wiara przyłącza się do działań Towarzystwa Ochrony Najstarszych Drzew w Polsce. Postaramy się informować na bieżąco o inicjatywach towarzystwa oraz brać w nich czynny udział. Osoby zainteresowane pomocą w promocji i celebracji święta Boru oraz święta Najstarszych Drzew, proszone są o kontakt. Prosimy również o przesyłanie zdjęć pięknych, starych drzew z Waszej okolicy. Przyłączamy się również do apelu Czesława Białczyńskiego:
„Zawieście na gałęziach Świętych Drzew i Krzewów kolorowe wstęgi poświęcone bogom – we wszystkich barwach Tęczy – Pani Barw – Niech te Bajory i Bajorki świadczą wszędzie gdzie jesteście i wyznajecie Wiarę Przyrodzoną o tym, iż prastare obrzędy są obchodzone i że prastarzy Bogowie Słowian są obecni na TEJ ZIEMI, w życiu naszego kraju, że wy sami jesteście obecni, i że Słowiańska Wiara Przyrodzona trwa i ma się w Polsce dobrze.”

       Aleja Siedmiu Dębów z czasów Chrobrego, Las Kazimierski- Wielkopolska
Dąb fot.Dobrosława


Aleja Dębów - Las Kazimierski, fot.Dobrosława


Dęby, fot.Dobrosława

Dąb, fot.Dobrosława