jagaa

jagaa

niedziela, 4 stycznia 2015

"Sprzedać polskie lasy dla żydowskich odszkodowań" ?


Już pisałam o tym, że rząd na wiejskiej ma wielką chrapkę dobrać się do Lasów Państwowych. 
Haracz jaki lasy mają płacić do budżetu państwa, ponoć jest w celu....."budowy dróg lokalnych".
A tu mamy niespodziankę! Okazuje się, że dobroduszny prezydent chce wspomóc swoich braci duchowych, NASZE LASY MIAŁY ZREKOMPENSOWAĆ ŻYDOM zagrabione mienie (które oni wcześniej zagrabili Polakom) przez Niemców i Sowietów podczas II wojny światowej.
Osoba piastująca urząd prezydenta powinna myśleć logicznie i chyba oczywistym jest, że skoro zabrali im ziemie Niemcy i sowieci, to niechaj Niemcy i sowieci im oddadzą. CO POLACY MAJĄ Z TYM WSPÓLNEGO?!!!!!

Mam nieodparte wrażenie, że żydzi ciągle i wszędzie będą mącić szukając swojej "ziemi obiecanej".
Miejmy nadzieję, że Polacy (nie ci duchowi żydzi) nie oddadzą w obce ręce polskiej ziemi, za którą nadzi dziadowie i pradziadowie przelali krew.Po kolei, o co chodziło w tym całym zamieszaniu dot. Lasów Państwowych;

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o Lasach

PAP | dodane 2014-02-12 (20:13)
  AAA
12.02. Warszawa (PAP) - Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o Lasach Państwowych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Ustawa zakłada, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 wpłacą do budżetu państwa 1,6 mld zł; środki te mają być przeznaczone na budowę i przebudowę dróg lokalnych.
Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 stycznia 2014 r. głosami koalicji rządowej. Opozycja krytykowała rządowy projekt.
Według nowych przepisów Lasy Państwowe w tym i przyszłym roku mają przekazać do budżetu po 800 mln zł. Od 2016 r. Lasy rocznie będą przekazywać do państwowej kasy 2 proc. wartości sprzedanego drewna.
Z wpłaty Lasów Państwowych 650 mln zł trafić ma na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, a pozostałe 150 mln zł przeznaczone jest na zmniejszenie deficytu budżetu państwa.
Nowelizacja ujednolica zasady gospodarki finansowej w Lasach. Zakłada ona, że zasady rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalać będzie dyrektor generalny, podczas gdy dotychczas zasady te mogły być ustalane również przez nadleśniczych.
Zachowana została natomiast regulacja, zgodnie z którą Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.
Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy planów urządzenia Lasu, które zawierają jego opis i ocenę, a także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)
awy/ mki/ mow/ asa/
Sejmowa komisja o zakazie prywatyzacji Lasów Państwowych

PAP | dodane 2014-09-10 (18:55)
 
Przekształcenia własnościowe lasów zarządzanych przez państwo byłoby zakazane, z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego, np. związanego z obronnością - wynika z propozycji zmian do konstytucji, które omawiała w środę sejmowa komisja środowiska. 
  SLD i Twój Ruch. Inicjatorem wprowadzenia do Konstytucji RP takich zmian byli ludowcy.

W trakcie posiedzenia komisji jej przewodniczący Stanisław Żelichowski (PSL) złożył w imieniu wnioskodawców poprawkę do pierwotnej wersji projektu. Przypomniał, że zaproponowane przepisy budziły zastrzeżenia konstytucjonalistów. Pojawiały się także opinie, że nie gwarantowały zakazu prywatyzacji czy komercjalizacji Lasów Państwowych.

Chodzi m.in. o zapis mówiący, iż lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. "Konstytucjonaliści zwracali uwagę, że w ustawie zasadniczej dobro wspólne - to termin zarezerwowany dla Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział. Zgodnie z nową wersją tego zapisu - według Żelichowskiego - szczególnej ochronie podlegałyby lasy stanowiące własność Skarbu Państwa.

Szczególne kontrowersje, m.in. uwagi posłów PiS, wzbudza propozycja zmiany konstytucji, w której zapisano, iż lasy ulegałyby przekształceniom własnościowym jedynie w przypadkach określonych w ustawie. W trakcie pierwszego czytania posłowie PiS zwracali uwagę, że taki przepis nie gwarantuje zakazu prywatyzacji lasów. Żelichowski zaproponował w środę, aby w projekcie zapisać, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, a wyjątki od tej zasady uzasadnione celami publicznymi lub celami racjonalnej gospodarki leśnej - określa ustawa.

Wiceminister środowiska i Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski zaproponował, aby "racjonalną gospodarkę leśną" zamienić na "trwale zrównoważoną gospodarką leśną". Argumentował, że takie stwierdzenie jest już używane i znajduje się w ustawie o lasach.

Wiceprzewodniczący komisji środowiska Jan Szyszko (PiS) zaznaczył, że trzeba stworzyć takie przepisy, aby "nie było ochoty do lasów się dobierać". W imieniu swojego klubu zaproponował, aby w konstytucji zostało zapisane, że wszelkie zmniejszenie powierzchni lasów stanowiących własność Skarbu Państwa podlega obowiązkowej rekompensacie. Miałaby ona polegać na przekazaniu Skarbowi Państwa gruntów o powierzchni trzykrotnie większej niż ubytek lasów.

Zdaniem Szyszki w ustawie zasadniczej powinien znaleźć się także przepis mówiący o tym, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są zarządzane przez polskie przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju. Symbole noszone przez pracowników LP (orzełki) nie mogłyby być zmienione na inne.

PiS proponuje także, aby właściciele bądź ich spadkobiercy, którym w PRL niesłusznie odebrano tereny leśne, mogli otrzymywać wyłącznie rekompensaty pieniężne. Ich wysokość byłaby pomniejszana o ewentualne wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa. Szyszko przypomniał, że w trakcie prac nad ustawą reprywatyzacyjną wiele osób dopominało się o zwrot lasów. Tereny te jednak były wielokrotnie - jego zdaniem - obciążane długami jeszcze przed znacjonalizowaniem.

Zgodnie z propozycją Żelichowskiego, przyjętą przez komisję, zaproponowanymi zmianami zajmą się m.in. konstytucjonaliści.

Ustawę o zmianie Konstytucji RP Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie Senat przyjmuje ją bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.


MŚ: na koniec br. Lasy Państwowe mogą niemal podwoić swój zysk

PAP | dodane 2014-12-11 (06:50)
 Pod koniec roku Lasy Państwowe wypracowały blisko 400 mln zł zysku przy zakładanych 250 mln zł na koniec roku - poinformował PAP wiceminister środowiska Piotr Otawski. Wskazał, że jest to możliwe m.in dzięki dobrej koniunkturze na drewno. 
 Otawski w rozmowie z PAP ocenił, że obowiązkowa wpłata, jaką Lasy Państwowe wnoszą do budżetu państwa (w sumie 1,6 mld zł w 2014 i 2015 r.), nie zagraża kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wiceminister i Główny Konserwator Przyrody poinformował, że w listopadzie LP wypracowały ok. 400 mln zł zysku. Według założeń przedsiębiorstwo miało zamknąć ten rok 250 mln zł zysku. Dodał też, że wpłaty do budżetu są realizowane zgodnie z planem.

"Ten rok jest lepszy i jest związany z dobrą koniunkturą na drewno oraz wysokimi cenami na rynkach światowych" - zwrócił uwagę wiceminister.

Zgodnie z informacjami ministerstwa w 2015 roku wyręb ma zostać zwiększony, a Lasy Państwowe mają pozyskać 38 mln m sześc. drewna, czyli o ok. 1 mln m sześc. więcej niż w roku bieżącym. W 2013 r. pozyskano ponad 35,5 mln m sześc. drewna. Zgodnie z planem na koniec tego roku przychody ze sprzedaży drewna mają wynieść 6,6 mld zł. Jest to też główna pozycja przychodowa Lasów Państwowych.

"Mamy stale zwiększające się areały i wiek lasów, stąd stały stopniowy wzrost pozyskania drewna" - tłumaczy Otawski.

Główny Konserwator Przyrody podkreślił ponadto, że wyznacznikiem dobrej kondycji przedsiębiorstwa jest to, iż w wzrasta w nim zatrudnienie. W tym roku LP zatrudniły ok. 300 nowych pracowników., to - jak zaznacza Otawski - najwięcej od lat 90-tych.

Otawski pytany, czy przy tak korzystniej sytuacji finansowej LP budżet państwa nie będzie chciał dodatkowo sięgnąć po te pieniądze, powiedział, że na razie nie ma takich pomysłów. Koalicja jak i rząd wskazywały, że nowelizacja ustawy o lasach i wynikająca z niej wpłata 1,6 mld zł do budżetu państwa jest uzasadniona m.in. potrzebą wsparcia samorządów w budowie i remoncie dróg lokalnych.

Resort wskazuje jednak, że ustawa zabezpiecza LP przed ewentualną groźbą niezrealizowania planu finansowego wskutek np. klęski żywiołowej czy zmiany cen drewna. W razie potrzeby w 2015 r. rząd będzie mógł skorygować wysokość wpłaty, bądź ją anulować. Od 2016 r. LP będą rocznie wnosić do budżetu opłatę w wysokości 2 proc. przychodów.

Otawski przyznał, że z powodu obowiązkowej wpłaty inwestycje w LP w tym roku wyniosą ok. 700 mln zł i będą mniejsze od założonych. Wskazał jednak, że mimo to pieniądze, jakie przeznaczają Lasy na inwestycje, są większe w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat, czyli ok. 400 mln zł rocznie. 

Sejm nie przyjął zmian w konstytucji dot. państwowych lasów

PAP | dodane 2014-12-18 (01:00)
 Sejm nie zdołał w czwartek zmienić konstytucji. Zmiana, której nie przyjęto, stanowiła, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego. 
 W głosowaniu za zmianą opowiedziało się 291 posłów, 150 było przeciw, do większości konstytucyjnej zabrakło pięciu głosów. Ustawę o zmianie konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Propozycja zakładała, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegałyby przekształceniom własnościowym, lecz wyjątki od tej zasady uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej określałaby ustawa. Takie rozwiązanie miałoby dawać możliwość przejęcia terenów leśnych np. w celach obronnych, bezpieczeństwa państwa czy realizacji inwestycji celu publicznego.

Posłowie odrzucili poprawkę PiS, która zakazywała jakichkolwiek przekształceń własnościowych w lasach należących do Skarbu Państwa. Przedstawiciele tej partii wskazywali wcześniej, że proponowane zapisy niedostatecznie zabezpieczają lasy należące do państwa przed prywatyzacją. Odrzucono też zgłoszone przez PiS trzy wnioski mniejszości.

W czasie prac parlamentarnych resort środowiska zwracał uwagę, że najdalej idące pomysły PiS uniemożliwiłyby np. wyznaczenie autostrad czy linii wysokiego napięcia przez tereny leśne.

Przed ostatecznym głosowaniem poseł PiS Jan Szyszko stwierdził, że bez dodatkowych modyfikacji proponowana zmiana to "rozmiękczanie" konstytucji, bo cel publiczny można określić jednym głosem większości ustawowej. Jak dodał Szyszko, w związku z tym PiS zagłosuje przeciwko. Prezes PSL, wicepremier Janusz Piechociński zarzucał z kolei, że dobro publiczne zostało poświęcone dla partyjnej gry, a PiS wcale nie chodziło o konstytucyjne zabezpieczenie lasów. "Kto zabezpieczał lasy pod wnioski reprywatyzacyjne?" - pytał Piechociński. Szyszko zarzucał z kolei Piechocińskiemu, że nie zgodził się na referendum ws. lasów i ograniczenie możliwości obrotu ziemią, w tym leśną. To nie "zmiękczanie" konstytucji, ale upoważnienie ustawodawcy - mówił z kolei Józef Zych z PSL. 


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE I ICH PRECYZYJNIE PLANOWANA ...CZARNA PRZYSZŁOŚĆ!!!

LASY PAŃSTWOWE W POLSCE I ICH PRECYZYJNIE PLANOWANA CZARNA PRZYSZŁOŚĆ...KŁAMCY KOMOROWSKI I TUSK ...ORAZ TAJNA NOTATKA NA TEN TEMAT AMBASADORA USA - UPUBLICZNIONA NA STRONIE WikiLeaks.


 EDWARD SNOWDEN - były pracownik CIA , demaskator obłudy ...kandydatem do HONOROWEGO wyróżnienia ,,KORDELASEM LEŚNIKA POLSKIEGO,, ??! (...)
Czy słyszeliście o pewnym zbiegu z USA, który znalazł azyl w Rosji u prezydenta Putina – twórcy strony internetowej WikiLeaks ???! (tutaj muszę umieścić sprostowanie /dodano 22-02-2015/ 

TWÓRCĄ WIKILEAKS JEST JULIAN ASSANGE.  W 2006 roku Assange wraz z grupą osób podzielających jego poglądy założył stronę internetową WikiLeaks.
- Aby nasze źródła były bezpieczne, musieliśmy rozproszyć zasoby, zakodować wszystko i skłonić urzędy telekomunikacyjne i ludzi na całym świecie, by uruchomili przepisy ochronne w różnych narodowych systemach prawnych - relacjonował Assange w wywiadzie dla BBC w 2010 r. )

JESTEM W 100% PEWIEN, że skoro takie marne i przeciętne ,,COŚ,, jak wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski z Platformy Obywatelskiej - OTRZYMAŁ O ZGROZO I TO AŻ DWUKROTNIE ,,KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO,, za sprawą wazeliniarskich dyrektorów generalnych – to tenże zbieg z USA ( Edward Snowden ) za to co opublikował NA TEMAT TAJNEJ PRAWDY I CZARNEJ DLA POLAKÓW PRZYSZŁOŚCI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE ...powinien być takim HONOROWYM WYRÓŻNIENIEM JAKIM JEST ,,KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO,, WYRÓŻNIONY I TO JAK NAJSZYBCIEJ !!!!!
Wiecie o co chodzi ??!
Na stronie WikiLeaks znajduje się ...TAJNA NOTATKA Z DNIA 03 STYCZNIA 2009 ROKU – JAKĄ ÓWCZESNY AMBASADOR USA W WARSZAWIE ( Viktor H.Ashe) WYSŁAŁ DO DEPARTAMENTU STANU USA , GDZIE ŚCIŚLE ZRELACJONOWAŁ AMERYKANOM SZEREG ROZMÓW I SPOTKAŃ, JAKIE ODBYŁ Z ÓWCZESNYM MARSZAŁKIEM SEJMU A OBECNYM PREZYDENTEM POLSKI BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM – W SPRAWIE MIĘDZY INNYMI ...PILNEJ POTRZEBY SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH I NIERUCHOMOŚCI W NASZEJ OJCZYŹNIE !!!!!!

TAK! TAK! Nie przesłyszeliście się; ...SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH I NIERUCHOMOŚCI  w NASZEJ Polsce!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Komorowski i ambasador USA omawiali BARDZO WAŻNĄ DLA AMERYKANÓW (...a raczej Żydów tam mieszkających!) - kwestię RESTYTUCJI MIENIA PRYWATNEGO, odebranego w czasie II wojny światowej i potem dekretami Bieruta...BĄDŹ TEŻ EWENTUALNEJ WYPŁATY ODSZKODOWAŃ ZA JEGO UTRATĘ !
NIE PRZYPADKOWO słowo ,,mienie pożydowskie,, - w owej notatce nie pojawia się ani razu...sic!!!! 


PODCZAS JEDNEGO Z TAKICH SPOTKAŃ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO Z TYMŻE AMBASADOREM USA W WARSZAWIE - ...KOMOROWSKI OBIECAŁ MU, ZE SPRAWA TA ZOSTANIE SZYBKO  ROZWIĄZANA!!!!
DODAŁ,ŻE PIENIĄDZE NA POKRYCIE KOSZTÓW RESTYTUCJI – RZĄD ZAMIERZA ZDOBYĆ ...SPRZEDAJĄC (cyt),, PAŃSTWOWE NIERUCHOMOŚCI ORAZ LASY ,, !!!
Oto teraz macie czarno na białym, dzięki tej tajnej notatce ambasadora USA jaka możecie sobie poczytać na stronie WikiLeaks - W JAKIM CELU KOALICJA PO + PSL GRZEBIE I KOMBINUJE W ZAPISACH USTAWY O LASACH ORAZ KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ !
WSZYSTKO POD ŻYDÓW...
A oto część owej TAJNEJ NOTATKI ambasadora USA ;
(cytat) ,, Jeśli chodzi o regulację kwestii restytucji mienia odebranego w czasie II wojny światowej i epoce komunizmu, Komorowski wyraził zaniepokojenie związane z kryzysem finansowym, który według niego zmienił nieco okoliczności.
Niemniej jednak powiedział, że premier Tusk ZMUSI NIEPOKORNYCH MINISTRÓW, min. rolnictwa i OCHRONY ŚRODOWISKA - DO TEGO BY ,,DOŁOŻYLI SIĘ DO REKOMPENSAT,, SPRZEDAJĄC PAŃSTWOWE LASY I NIERUCHOMOŚCI ,,
(...koniec CYTATU części tajnej notatki ambasadora USA ...dotyczącej PLANOWANEJ SPRZEDAŻY LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE NIEBAWEM!!!)
Bronisław Komorowski zapewnił ambasadora USA, iż (cyt) ,, Tusk jest zdeterminowany, by jak najszybciej uchwalić odpowiednią ustawę,, i przekonywał, że w istniejącym już projekcie tejże ustawy jest przewidziany ,,10 letni plan wypłaty tych rekompensat,, który ma być swego rodzaju ,,MECHANIZMEM BEZPIECZEŃSTWA,, !!!
KOMOROWSKI PODKREŚLAŁ,ŻE ...WPROWADZENIE TYCH PRZEPISÓW TEJŻE USTAWY JEST ABSOLUTNIE KONIECZNE !!!
I co Wy na to Leśnicy ...jak na razie jeszcze Lasów Państwowych??!
 (...)


Ciekawi mnie CO TERAZ UCZYNI NA NOWYM STANOWISKU W BRUKSELI Donald Tusk w sprawie Lasów Państwowych w Polsce, gdyż ,,COŚ JEST W TYM wszystkim NA RZECZY,, - ponieważ to nikt inny a tenże sam typ Donald Tusk , w roku 2008 jako premier RP będąc w Nowym Jorku ...OBIECAŁ ROZWIĄZANIE CIĄGNĄCEGO SIĘ OD LAT PROBLEMU RESTYTUCJI MIENIA KONKRETNIE ...TYLKO ŻYDOWSKIEGO W POLSCE !
A GDZIE JEST MIENIE SKRADZIONE Panie Prezydencie Komorowski – podczas II wojny światowej i przez dekady komunizmu NASZYM RODAKOM POLAKOM W ICH WŁASNEJ OJCZYŹNIE ??!
A GDZIE JEST MIENIE I KRZYWDA ZADOŚĆ UCZYNIONA  PRZEZ NIEMCY. ROSJAN CZY UKRAIŃCÓW ... POLAKOM – łże ex. premierze Tusk ??!
CZAS NAJWYŻSZY RÓWNIEŻ, ABY KTOŚ ODWAŻNY W NASZEJ OJCZYŹNIE - I TO KONIECZNIE PRZED JAKĄKOLWIEK WYPŁATĄ  ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ZE STRONY NASZEGO PAŃSTWA, POLICZYŁ ,A NIE JEST TO WCALE TRUDNE = STRATY JAKIE PONIOSŁA RZECZPOSPOLITA ZA SPRAWĄ CELOWYCH, PODSTĘPNYCH I ŚWIADOMYCH DZIAŁAŃ ANTY POLSKICH ZE STRONY ...ŻYDÓW !!!
 GORĄCO POLECAM WAM  KSIĄŻKĘ Pana Tadeusza M.Płużańskiego na tenże temat ...NIE ROZLICZONYCH KRZYWD NA RZECZPOSPOLITEJ MIĘDZY INNYMI PRZEZ ŻYDÓW,współtwórców KOMUNIZMU w PRL !!!!

Nie! Nie! Nie jestem antysemitą – ALE PRAWDĘ O TEJ HISTORII ŻYDZI NIE CHCĄ JAK ZWYKLE  ZNAĆ, BO.... JEST ZBYT KOSZTOWNA ??!
Z tego co podstępnie dzieje się za naszymi plecami widać, iż idea JUDEO-POLONII która była bardzo mocno rozpowszechniona w środowiskach żydowskich USA i Europy Zachodniej okresu międzywojennego ...ODŻYŁA NA NOWO ??!
WSZYSCY ONI WÓWCZAS NIE BYLI ZACHWYCENI POWSTANIEM Z POPIOŁÓW RZECZPOSPOLITEJ 1918 ROKU – I DLATEGO Z TAKIM OGROMNYM ŻYDOWSKIM ENTUZJAZMEM POWITALI WYBUCH NAJPIERW WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ, A POTEM MASOWO WSTĘPOWALI DO NIELEGALNYCH W POLSCE PARTII JAK DLA PRZYKŁADU KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZACHODNIEJ UKRAINY I KOMUNISTYCZNEJ PARTII ZACHODNIEJ BIAŁORUSI !!!
Teraz ŻYDZI ogłupiają Polaków … i narzekając na KOMUNIZM, który przecież współtworzyli celowo NA ZGUBĘ POLSKI , chcą a nawet ŻĄDAJĄ teraz jakieś odszkodowania, zadośćuczynienie - po sprzedaży Lasów Państwowych w Polsce ??!

BUNTUJCIE SIĘ PRZED TEGO TYPU ZŁODZIEJSTWEM NASZEJ OJCZYZNY!!!
ODWAŻNIE I GŁOŚNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie znajdziecie tego typu PRAWDY w ,,Gazecie Wyborczej,, Adama Michnika nie przypadkowo a wiecie dlaczego ?!
Otóż czołowym działaczem KOMUNISTYCZNEJ Partii Zachodniej Ukrainy był jego ojciec Żyd ...Ozjasz Szechter !!!!!!!!!!!!!
Bardzo znaczny procent KOMUNISTÓW W POLSCE lat 1918-1989 to Żydzi, więc niech Prezydent Komorowski zdobędzie się na ODWAGĘ i powie publicznie ; Moszek! Ty na KOMUNIZM nie narzekaj – boś go współtworzył i gnębił oraz okradał Polaków TAKŻE ŁAPY PRECZ OD LASÓW PAŃSTWOWYCH !!!!
Ale żeby to powiedzieć lub napisać ...to jeszcze TRZEBA MIEĆ PRZYSŁOWIOWE JAJA PANIE TUSK-KOMOROWSKI !!!!!!!!!!!!!!
CIEKAWOSTKA ;
Między innymi ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY wydał ostatnio książkę ,,Śladami Żydów. Lubelszczyzna,, gdzie wydawca odmówił sprostowania pewnej ważnej dla Armii Krajowej informacji, faktów, iż to nie AK a zwykli bandyci mordowali Żydów w czasie II wojny światowej – a zginęło ich nie 80 zaś...7 (słownie; siedmiu!!!)
ZGODNIE Z WYROKIEM SĄDU JAKI ZAPADŁ KILKA DNI TEMU Z POWÓDZTWA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – WYDAWCA MA TERAZ OBOWIĄZEK WYSŁAĆ ERRATĘ DO WSZYSTKICH BIBLIOTEK W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ TA KŁAMLIWA KSIĄŻKA ,,Śladami Żydów. Lubelszczyzna,, - A TAKŻE ZAMIEŚCIĆ STOSOWNE PRZEPROSINY W PRASIE !!!
Wiecie jakiej prasie ??! Sic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W ,,Gazecie Wyborczej,, Michnika … 
a ponadto ,,Tygodnika Zamoyskiego,,...,,Nasz Dziennik,,...,,Kronika Tygodnia,,
BRAVO ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ !!!!!!!!!!!!!!!
Jestem z Was DUMNY !!!!
Z tego co jest mi wiadome, Donald Tusk jest jakoby...HISTORYKIEM ??!
Warto jest, aby facet sobie uzmysłowił, że w czasie gdy tak ,,pilnie nauczał się,, owej historii W POLSCE RZĄDZIŁ KOMUNIZM ...a wraz z nim ŻYDZI !!!
Ja jestem tylko szarym, małym LEŚNIKIEM – ale wiem, że już w XVIII wieku Żyd Jakub Frank WYMYŚLIŁ KONCEPCJĘ ...WYKROJENIA NA RDZENNIE POLSKICH ZIEMIACH PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO !!!
Jego pomysł tak się spodobał Żydom na świecie, że zyskał międzynarodowe poparcie kół oczywiście żydowskich – a DOWODEM TEGO JEST PEWIEN ,, OKÓLNIK KIEROWNIKÓW POLITYCZNYCH KÓŁ ŻYDOWSKICH Z XI 1898 ROKU – DO ŻYDÓW POLSKICH,,
Panie Komorowski, Tusk ; proszę otwórzcie sobie stronę 173 owego okólnika I GDY PRZYJDZIE WAM IDIOTYCZNY POMYSŁ SPRZEDAŻY NASZEGO NARODOWEGO SKARBU JAKIMI SĄ POLSKIE LASY PAŃSTWOWE – przeczytajcie słowa tam widoczne w Sejmie RP!!!
Otóż ,,Okólnik,, ten WZYWA ŻYDÓW POLSKICH :
(cytat) ,, Bracia i Współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…)
Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach WSZYSTKIE NICI WŁADZY SPOŁECZNEJ.
WSZYSTKO CO DO CHRZEŚCIJAN NALEŻY, POWINNO STAĆ SIĘ WASZĄ WŁASNOŚCIĄ, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków.
Już zaczęto na ten cel zbierać potrzebne fundusze, a udaje się lepiej, niż przypuścić by można.
Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy.
Da baron Hirsch, dadzą Rotschyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą.
Bracia i współwyznawcy! Dołóżcie wszelkich usiłowań, ażeby doprowadzić do skutku to, co zamierzamy,,
Na początku XX wieku ten pomysł OGRABIENIA ZIEM POLSKICH PRZEZ ŻYDÓW ...wspierali nawet Niemcy!
...BRAMY POWITALNE WZNOSZONE DLA ARMII CZERWONEJ, KTÓRA NAPADŁA NA POLSKĘ 17 września 1939 ROKU – WZNOSIŁY ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE / KOMUNIŚCI/!!!
...NA KRESACH RZECZPOSPOLITEJ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU ŻYDZI WITALI SOVIETÓW Z KWIATAMI!
...W ŁODZI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU – Z HITLEROWSKIM POZDROWIENIEM WYCIĄGNIĘTEJ ŁAPY , WITANA BYŁA NIEMIECKA KAWALERIA PRZEZ ...DELEGACJĘ ŻYDÓW Z RABINEM UBRANYM W SPECJALNIE CEREMONIALNYM, UROCZYSTYM STROJU !!!
A teraz wy KŁAMCY, OSZUŚCI I ŁAJDACY chcecie od NASZEJ RZECZPOSPOLITEJ odszkodowań lub zadośćuczynienia kosztem Lasów Państwowych , BO NARZEKACIE NA HITLEROWSKI HOLOCAUST I KOMUNIZM ??!
Piszę jak jest...
Krzysztof Kowalczyk
PS.
Czy wiecie kim jest OJCIEC jakoby Wiktor Borowski a właściwie ARON BERMAN - Marszałka Sejmu RP Borowskiego z czasów owej ,,transformacji,, ustrojowej, którą tak zachwala Prezydent Komorowski sadząc ,,DĘBY WOLNOŚCI,, ??!
 .pamiętacie Marszałka Borowskiego / a właściwie BERMANA!!!/

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH ŁOTRÓW / ŻYD !!!/, KTÓRY NIE PONIÓSŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO CO UCZYNIŁ POLAKOM I POLSCE ...to rodzina Marszałka Sejmu RP – O ZGROZO !!!!!
Berman … Poczytajcie RODOWÓD MARKA BOROWSKIEGO według prof. I. R. Nowaka!!!
JAKIE ZASŁUGI W MORDOWANIU POLSKIEGO PATRIOTYCZNEGO PODZIEMIA – ma przyrodni brat (Żyd!) Adama Michnika ...kat stalinowski sędzia, który UCIEKŁ DO SZWECJI przed karą w Polsce. ??!
(...)
NIEBAWEM ZAPEWNE KOLEJNE PRÓBY OGRABIENIA LASÓW PAŃSTWOWYCH PRZEZ TAKIE WŁASNIE ,,ELYTY,,...na jakie głosujecie i jakich wybieracie !!!

A detale znajdziecie jak zwykle na www.pigipedia.blogspot.com  ZAPRASZAM!!!

Powyżej wybrane fragmenty artykułu  pt."LASY PAŃSTWOWE W POLSCE I ICH PRECYZYJNIE PLANOWANA ...CZARNA PRZYSZŁOŚĆ!!!"
źródło: http://pigipedia.blogspot.com/2014/12/lasy-panstwowe-w-polsce-i-ich.html
Nie ze wszystkim zgadzam się, co jest umieszczone na blogu pigipedia, ale jeśli chodzi o kwestie dot. LASÓW to zgadzam się w 100%.
 

4 komentarze:

 1. Czy słyszeliście o pewnym zbiegu z USA, który znalazł azyl w Rosji u prezydenta Putina – twórcy strony internetowej WikiLeaks ???!_______________________ Prosze o sprostowanie tego zdania bo nie mowi prawdy. KTO BYL TWORCA WIKILEAKS???????

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki za uwagę, wprowadzę sprostowanie.
  WikiLeaks założył w 2006 roku Julian Assange wraz z grupą osób podzielających jego poglądy.

  OdpowiedzUsuń
 3. Raport NIK wykazał, że Lasy Państwowe należą do leśników. I Prezes NIKu za to beknął

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zrobią co zechcą, zależy kto na jaki pomysł wpadnie na wyzerce u Sowy. Politycy drwia z ludzi, którzy wierzą w sprawiedliwość NIK u wiec o czym tu rozmawiać

   Usuń